Комунальна установа АМОР

                                                             

Агенція створена 01.02.2018 року за рішенням Баранівської міської ради №796 від 23.01.2018 року з метою розробки та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади, надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями.

 

Завданнями Агенції  є:

 • Утвердження демократичних принципів в системі управління територіями.
 • Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування.
 • 3Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу ОТГ, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної та органічної продукції, розвитку економіки в ОТГ, підтримка та розвиток кооперативного руху.
 • Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії ОТГ.
 • Проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста, сіл та селищ у цілому та окремих галузей.
 • Представлення ОТГ на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.
 • Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Баранівської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності та кооперативів.
 • Сприяння створенню сучасної інфраструктури у м. Баранівка, сіл та селищ, що ввійшли до ОТГ, організація відбору проектів для впровадження їх на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності ОТГ, здійснення фінансової підтримки цих проектів.
 • Популяризація та поширення бренду ОТГ.
 • Залучення зовнішніх, в тому числі міжнародних, коштів для фінансування програм Агенції та інших інвестиційних проектів.
 • Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру. Розробка інвестиційних проектів. Консультаційний супровід реалізації проектів.
 • Проведення навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств комунальної форми власності, підприємців, членів кооперативів та молоді.
 • Участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології.
 • Моделювання та  створення кластерів, вивчення світового кооперативного руху і втілення його досвіду на території Баранівської ОТГ.

 

Відповідно до покладених завдань Агенція:

 • Проводить обстеження та дослідження потенційних об'єктів інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм на договірній основі.
 • Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до її діяльності.
 • Готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення кредитів та інвестицій, у тому числі іноземних.
 • Забезпечує пошук потенційних інвесторів та кредиторів для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.
 • Організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони.
 • Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, у тому числі працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.
 • Забезпечує поширення інформації та популяризацію власної діяльності та перспективних напрямків розвитку ОТГ.
 • Проводить моніторинг діяльності органів влади та розвиток громадянського суспільства.
 • Підтримує лідерів та громадські організації, реалізує молодіжні проекти та ініціативи.
 • Відповідно до мети і завдань, визначених у Статуті Агенції, Агенція провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

 

 

Вся інформація про діяльність комунальної установи висвітлюється у соціальній мережі Фейсбук, де створено сторінку Агенції: 

https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/

 


 

Юридична адреса: вул. Соборна, 22, м. Баранівка, 12700, обл. Житомирська;

Поштова адреса: вул. Соборна, 40, м. Баранівка, 12700, обл. Житомирська; 

e-mail: amor.b.0102@gmail.com , код ЄДРПОУ 41907627