Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Щодо умов та правил використання Учасниками (Користувачами) графічного зображення «Баранівка – органічний простір» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Логотип), зареєстрованого як торговельна марка за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №268784 у рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу; правовласник - комунальна установа “Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР”..

 

Договір оферти є публічним та, згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Учасників та укладається в електронній формі, що прирівняна до письмової відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та статті 207 Цивільного кодексу України.

Учасник зобов'язаний уважно ознайомитися з умовами та правилами перед використанням  Логотипу. Ознайомлення Учасника з цими правилами є підтвердженням погодження Учасника з усіма положеннями Договору.

Правовласником надаються права на використання Логотипу Матеріалів Учасником за умовина підставі його його/її реєстрації на веб-сайті https://bop.baranivka.info, що є повним і безумовним прийняттям умов публічного цього договору публічної оферти таким Учасником.

 

1. Терміни та визначення

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Учасником та Правовласником  про умови отримання доступу до Матеріалів, розміщених на сайті.

Укладання договору – договір вважається укладений між Правовласником та Учасником у разі реєстрації Учасника на сайті https://bop.baranivka.info

Учасник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка зареєстрована та здійснює виробничу чи іншу комерційну діяльність на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, та звернулась до Матеріалів Проекту з метою їх подальшого використання Логотипу шляхом реєстрації на Сайті.

Правовласник – Комунальна установа «Агенція місцевого органічного розвитку  – АМОР» Баранівської міської ради, якій належать права на графічне зображення (логотип) всі об’єкти інтелектуальної власності у рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади».

Сайт – Інтернетweb-сайт https://bop.baranivka.info, який належить Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді та відображається за URL-адресою: http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.

Електронна поштова адреса Учасника (надалі – «Електронна пошта Учасника») – Електронна поштова адреса, яку було надано Учасником Правовласнику під час реєстрації на Сайті. Електронною поштою Учасника також вважається електронна пошта, яка була змінена Учасником у зв’язку із необхідністю відновлення втраченого доступу до Матеріалів.

Проект – проект «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» щодо підтримки сталого економічного зростання Баранівської міської об’єднаної територіальної громади через нарощування і розгалуження ділових зв’язків, покращення бізнес клімату та розвиток відповідної інфраструктури.

Логотип - графічне зображення торгової марки «Баранівка – органічний простір» зареєстрованої Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №268784  правовласником - Комунальною установою «Агенція місцевого органічного розвитку  – АМОР» Баранівської міської ради.

Матеріали – Логотип та брендбук «Баранівка – органічний простір», які розміщені у вільному доступі за адресою https://bop.baranivka.infoХХХ .

Об'єкти інтелектуальної власності – знаки для товарів та послуг, логотипи, інформаційні та ілюстраційні матеріали, що захищені авторським та/або суміжним правом і належать відповідним правовласникам.

Сторони – Учасник, Правовласник.

 

2. Загальні положення

2.1. Договір регулює порядок доступу Учасника до Матеріалів, які розміщені на Сайті, та подальше їх безоплатне використання.

2.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є реєстрація Учасника на Ссайті для доступу до Матеріалів.

2.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту акцептування (п.2.2.), що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору без підписання письмового примірника Сторонами.

2.4. Учасник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду використовувати Матеріали на встановлених Правовласником умовах.

2.5. Погоджуючись з умовами Договору, Учасник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним/нею 18-річного віку на момент укладення Договору, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього/ неї в результаті укладання цього Договору.

 

3.  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Укладаючи цей Договір, Учасник дає свою згоду про те, що він повністю

ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Учасник є фізичною особою, дає дозвіл Правовласнику на обробку своїх персональних даних.

3.2. Під обробкою персональних даних Учасника (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Правовласника з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних , а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Учасника відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Правовласник не збирає та не зберігає паспортні відомості Учасника для надання послуг передбачених цим Договором. Обробка персональних даних здійснюється Правовласником наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (не автоматизована обробка).

3.4. Метою обробки персональних даних Учасника є можливість надання Правовласником Послуг за Договором щодо використання Матеріалів. 

3.5. При обробці персональних даних Правовласник не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Укладаючи цей Договір Учасник дає свою згоду на обробку Правовласником наступних персональних даних Учасника-фізичної особи: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації, для контактів і за місцем фактичного проживання); номерах телефонів; адресах електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей виконання Договору та умов реєстрації на Сайті.

3.6. Видалення персональних даних Учасника здійснюється за його заявою Правовласником і є підставою для розірвання Договору.

3.7. Замовник погоджується з поширенням своїх персональних даних співробітникам та підрядникам Правовласника, необхідних для досягнення мети та цілей Договору.

3.8. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, які Учасник передає Правовласнику.

3.9. Правовласник гарантує, що він буде використовувати персональні дані отримані від Учасника не інакше як з метою виконання умов Договору.

 

4. Правила використання Логотипу 

4.1. Умови Правил поширюються на всіх Учасників.

4.2. Учасник має право використовувати Логотип тільки у відповідності до основних положень брендбуку «Баранівка – органічний простір»:

4.2.1. Логотип:


4.2.2. Варіанти використання: 

Основні варіанти використання (кольоровий та чорно-білий):

 

 
 

Додаткові варіанти використання (кольоровий та чорно-білий):


 

4.2.3. Фірмові кольори:

Основні кольори:


 


С: 0 М: 85 Y: 65 K: 0

R: 240 G: 78 B: 85

С: 60 М: 0 Y: 40 K: 0

R: 96 G: 195 B: 173

С: 0 М: 0 Y: 0 K: 0

R: 255 G: 255 B: 255

 

Додаткові кольори: 

            С: 0 М: 0 Y: 0 K: 80

            R: 88 G: 89 B: 91

          С: 0 М: 0 Y: 0 K: 35

           R: 177 G: 179 B: 182


 

4.2.4. Недопустиме використання Логотипу:
 

 

4.2.5. Фірмові шрифти:

Основний шрифт:

Proxima Nova Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

 

Додатковий шрифт для заголовків та виділень:

Proxima Nova Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

 

Proxima Nova Light

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

 

Proxima Nova Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

 

4.3. Учасник має право використовувати Логотип виключно для позначення товарів та/або послуг, які виробляються та/або надаються на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, а саме для:

  • маркування товарів та/або при наданні послуг;

  • ідентифікації виробника чи продавця продукту;

  • нанесення на упаковку, тару для товарів; 

  • використання у рекламно-презентаційній та сувенірній продукції (окрім виробів, відібраних до Каталогу офіційної сувенірної продукції Баранівської ОТГ), електронних та друкованих виданнях, зовнішній рекламі (вітрини, вивіски, постери,  тощо); 

  • презентації товарів та/або послуг на виставково-ярмаркових заходах. 

 

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Правовласник зобов’язаний надати доступ до Матеріалів Учаснику, що належним чином зареєструвався на сайті та, відповідно, акцептував (прийняв) умови Договору.

5.2. У разі неможливості доступу Учасником до Матеріалів, Правовласник зобов’язаний у найкоротші терміни усунути недоліки в роботі сайту та повідомити Учасника електронним листом.

5.3. Правовласник має право обмежити Учасника у використанні Логотипу, якщо Учасник не здійснює виробничу та іншу комерційну діяльність на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та з інших підстав, передбачених даним Договором;  

5.4. Правовласник має право збирати відомості, інформацію та документи що стосуються Учасника, які можуть бути використані для підтвердження статусу Учасника, в тому числі:

▪ запитувати і отримувати оригінали документів або їх копії від Учасників;

▪ здійснювати контроль за використанням Учасниками Матеріалів;

▪ виробляти концепцію, встановлювати додаткові правила та обов’язки;

▪ давати вказівки Учасникам щодо використання Матеріалів шляхом розміщення такої інформації на власному Сайті. 

5.5. Правовласник має право заборонити доступ до Матеріалів Учаснику, що порушив умови Договору.

5.6. Правовласник має право змінювати умови Договору шляхом офіційного повідомлення всіх Учасників електронною поштою.

5.7. Правовласник має право здійснювати контроль за правомірністю використання Матеріалів Учасником.

5.8. Правовласник має право публічно оприлюднити на Сайті список Учасників, які порушили правила Договору та таким чином заявити про розірвання даного Договору. 

5.9. Правовласник має право вимагати припинення використання Матеріалів, у разі порушення умов даного Договору, що спричинили загрозу діловій репутації Правовласника та вимагати виплати штрафу.

5.10. Учасник зобов’язується:

  • використовувати Логотип лише в цілях, що не суперечать положенням даного Договору, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі; 

  • використовувати Логотип лише у відповідності до Брендбуку: розроблені технічні стандарти щодо використання Логотипу мають бути дотримані.

5.11. Учасник зобов'язується уважно ознайомитись з Договором. У разі, якщо Учасник не згоден з його умовами або не дотримується правил використання Логотипу, Учасник зобов'язується негайно припинити використання Логотипу; 

5.12. Учасник зобов’язаний виплатити Правовласнику штраф, у разі порушення умов Договору та умов використання Матеріалів.

5.13. Учасник зобов’язаний електронною поштою повідомити Правовласника про припинення використання Матеріалів.

5.14. Учасник погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності. 

5.15. Учасник має право використовувати Матеріали відповідно до правил, зазначених у розділі 4 даного Договору.

5.16. Учасник має право вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на товарах і послугах, що реалізуються або надаються з використанням Логотипу, відомості про те, що Логотип торговельної марки належить Правовласнику.

5.17. У випадку, якщо Учасник прийде до висновку про доцільність експорту товарів і послуг з використанням Логотипу, він зобов’язаний повідомити про це Правовласника.

 

6. Інтелектуальна власність

6.1. Права інтелектуальної власності на Логотип та брендбук, які розміщені на Сайті, належать Комунальній установі «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради.

6.2. Право власнику належать виключні майнові права на знак для товарів і послуг згідно відповідного Свідоцтва 

6.3. Протягом всього терміну дії цього Договору Учасник не буде оскаржувати Свідоцтво Правовласника або сприяти цьому.

Про випадки протиправного використання третіми особами Торговельної марки, яка охороняється Свідоцтвом на Території, що стали відомі Учаснику, Учасник негайно повідомляє Правовласника.

У випадку, якщо до Учасника будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням Торговельної марки за цією угодою, Учасник зобов’язується сповістити про це Правовласника.

В обох випадках Учасник зобов'язаний врегулювати такі претензії або вчинити інші дії, що виключать виникнення втрат для Правовласника.

6.4. Використання Матеріалів не надають Учаснику ніяких майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що належать Правовласнику. Усі права власності залишаються винятково за Комунальною установою «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради.

6.5. При будь-якому використанні Учасником інформації, що розміщені за посиланням http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/, Учасник зобов'язаний дотримуватися правил, встановлених Баранівською міською радою на зазначеному офіційному ресурсі. 

 

7. Відповідальність сторін, розгляд спорів

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Учасник несе відповідальність за порушення прав на об’єкти інтелектуально власності відповідного до Цивільного, Кримінального та Адміністративного кодексів України , а також відповідно до Законів України  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції» та підзаконних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності.

7.3. У разі порушення Учасником умов Договору, він зобов’язаний  виплатити Правовласнику штраф у розмірі, визначеному рішенням Правовласника та вказаному на Сайті  50 000 (п’яти десяти тисяч) гривень.

7.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань,  якщо це стало наслідком дії непереборної сили (форс-мажор), яку неможливо було передбачити та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах їх, каналах зв’язку, тощо. 

7.5. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

7.6. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

7.7. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

7.8. У випадку, якщо Сторони не можуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

 

8. Термін дії договору

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Учасником і діє до моменту припинення використання Матеріалів Учасником.

8.2. Договір може бути припинений за ініціативою Правовласника у разі порушення Учасником умов Договору.

 

9. Заключні положення:

9.1. Даний Договір і відносини, які склалися в результаті прийняття його умов регулюються чинним законодавством України.

9.2. У разі незгоди зі змістом та/або формою Договору або окремих його положень Учасник, який має намір укласти Договір, має право відмовитися від його укладення.

9.3. Доступ Учасника до Матеріалів може бути тимчасово недоступними внаслідок проведення технічних або профілактичних робіт на Сайті, або з інших причин технічного характеру.

9.2. З усіх питань, які не передбачені умовами Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Учасник погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

9.4. Реквізити Правовласника: Комунальна установа «Агенція місцевого органічного розвитку  – АМОР» Баранівської міської ради;

вул.Соборна,  22, м. Баранівка 12701, тел./факс +38-04144-3-10-21, amor.b.0102@gmail.com

 

Погоджуюсь щодо умов та правил використання Учасниками (Користувачами) графічного зображення «Баранівка – органічний простір» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Логотип), зареєстрованого як торговельна марка за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №268784 у рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу; правовласник - комунальна установа “Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР