СОК "МІЛКА-2018"

Об’єднавшись в 2018 році у СОК “Мілка 2018” жителі Рогачівського старостинського округу отримали можливість реалізовувати сільськогосподарську продукцію на прозорих умовах та за справедливою ринковою ціною для подальшої переробки.

СОК «Мілка -2018»  - юридична особа, утворена виробниками сільськогосподарської продукції (індивідуальні та фермерські господарства), які добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності. Діяльність кооперативу спрямовано на зменшення витрат та збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів. Кооператив утворений для обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Метою діяльності Кооперативу є збільшення доходів своїх членів шляхом надання їм необхідних послуг зі збору, зберігання та збуту молока.  Об’єднання зусиль фермеських господарств та індивідуальних господарств дозволяє за рахунок загально зібраного об’єму молока збувати молоко на переробні підприємства за вищою ціною, що сприяє:

  • підвищенню рівня само зайнятості населення;
  • підвищення самоорганізації і соціальної активності населення
  • створенню нових робочих місць в сільській місцевості в тому числі серед молоді сільського населення
  • запобіганню міграції та еміграції молоді
  • покращенню життєвого рівня членів сімей учасників кооперативу
  • спільному використанню виробничої інфраструктури, транспортних засобів, спеціальної техніки та обладнання, що знижує собівартість продукції та супутніх витрат
  • соціально - економічному розвитку сільських територій


За рахунок обласної програми підтримки сільськогосподарських кооперативів було закуплено холодильну установку для зберігання молока. В  грудні 2019 року кооператив почав збувати молоко, вироблене індивідуальними господарствами його членів. Рівень ціни молока залежить від якості та об’ємів збутої продукції.

Кооператив має на меті збувати молоко великими партіями на переробні підприємства, зокрема міні-сироварню в с. Рогачів. Члени кооперативу матимуть вищу ціну за свій продукт (молоко).

Враховуючи масове скорочення сільськими мешканцями поголів’я корів, зростання спустошених сільських будинків неможливо заперечити важливість повноцінного функціонування нашого соціального підприємництва як для села, так і в якості демонстраційного об’єкта соціального підприємництва в сільській місцевості.

Соціальна цінність кооперативу – покращення фінанансової спроможності сільських мешканців. Середньорічна ціна на рівні 5,5 грн від закупівельників молока не виправдовує вартість харчування та зусиль, витрачених на утримання корови, молодь не мотивована продовжувати справу своїх батьків, а люди у похилому віці обмежені у фізичних можливостях, аби мати змогу розширювати індивідуальні господарства.

Позитивним аспект - важливість споживання якісних молочних продуктів, вироблених з якісної сировини. Якість молока  неабияк відображається на якості здоров’я, особливо майбутнього Україіни – дітей та молоді.

Діяльність кооперативу допоможе відродити село, що занепадає через брак можливостей для молоді в підприємницькій та розвитковій діяльності.

Кооператив створює сприятиливі можливості для формування сімейних молочних ферм, а це, в свою чергу,  укріпить сім’ю та стримає відтік працездатного населення в великі міста та за кордон.

Україна цінується за аграрний секторо. Вплив позитивного досвіду кооперації на село задля відновлення українських аграрних традицій має величезний потенціал масштабування сільського соціального підприємництва по всій Україні.


В 2020 році планується введення в експлуатацію міні-сироварні в с. Рогачів, яка має стати головним покупцем продукції членів кооперативу згідно тристоронньої угоди. В свою чергу маркетинговий план міні-сироварні  передбачає  поставку кисломолочної продукції до шкіл та садочків Юаранівської ОТГ продуктом, виробленим у своїй громаді.